Tryggheten och bredden

Inget problem är för stort – alla problem är till för att lösas.

När du vänder dig till oss så kan du känna tryggheten i att vi kan vara med dig från projektering till avslutat arbete. På så sätt behöver du inte blanda in flera parter i ditt projekt och du har vårt stöd genom hela arbetets gång.

 

Vatten och Avlopp

Urval av tjänster

 • WC
 • Badrum
 • Kök
 • Avlopp oavsett dimension och material
 • Spill och dagvattenledningar
 • Fett- och oljeavskiljare

 

Värme och Kyla

Urval av tjänster

 • Värme- och kylsystem
 • Undercentraler och fläktrum
 • Pumpar och kärl
 • Värmepumpar och pannor
 • Kylbafflar, konvektorer, ridåvärmare, golv- och markvärme, radiatorer

 

Konsultation/projektering

Urval av tjänster

 • VVS-handlingar, ritningar, komplettering av ritningar
 • Dimensionering
 • Energieffektivisering
 • Budgetar

 

Företag och privatpersoner

Till oss kan du vända dig både som företag och privatperson. Vi åtar oss arbeten i såväl kontorshus, köpcentrum, BRF:er som villor och bostadsrätter. Kontakta oss så guidar vi dig till den bästa lösningen just för din fastighet.

 

Konsultation, projektering och problemlösning

Vet du inte hur du ska lösa problemet på bästa sätt? Kontakta oss så hjälper vi dig på rätt köl. Oavsett om det gäller dimensioneringar, materialval eller felaktiga ritningar så ser vi till att lösa det. Akut hjälp vid läckage eller driftstopp Har säkerhetsventilen fastnat i öppet läge, har en avloppsstam rostat sönder, är det driftstopp på värmesystemet eller något annat rör-relaterat problem som måste lösas snabbt – kontakta oss!